Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   03.06.2021
  Rezultati pisanog dijela ispita sa predlogom ocjena
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   01.06.2021
  Završni ispit - pisani ispit
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   24.05.2021
  Završni ispit 2021.
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   22.06.2020
  Novi termin završnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   15.05.2020
  Ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   11.05.2020
  Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom Parlamentu
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   06.05.2020
  Termin redovnog i popravnog završnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   04.05.2020
  Izbori i izborno zakonodavstvo u CG
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   28.04.2020
  Prezentacija X
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   23.04.2020
  Predavanje 24.04. putem Zoom aplikacije
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   20.04.2020
  Prezentacija IX Izborne liste
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   15.04.2020
  Predavanje preko Zoom platforme
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   13.04.2020
  Prezentacija VIII
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   06.04.2020
  Prezentacija VII za dio predmeta o izbornim sistemima
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   30.03.2020
  Prezentacije za dio predmeta vezan za izborne sisteme
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   30.03.2020
  Prezentacije vezane za dio predmeta izborni sistemi
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   05.03.2020
  Obavještenje
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   17.09.2019
  rezultati popravnog roka u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   03.09.2019
  Rezultati polaganja u prvom krugu avgustovskog roka
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   18.08.2019
  Plan polaganja u avgustovskom/sepembarskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   28.05.2019
  Rezultati ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   20.05.2019
  Bodovno stanje prije ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   13.05.2019
  Rezultati nakon završene mentorske nastave
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   10.05.2019
  Završni ispit za studente koji su imali mentorsku nastavu
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   07.05.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   09.04.2019
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   03.04.2019
  Termin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma i literatura
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   04.03.2019
  Termini odbrana istraživačkih radova
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   27.02.2019
  Datumi ispitinih obaveza
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   27.02.2019
  Uzimanje tema seminarskih i konsultacije
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   13.02.2019
  Teme za seminarske radove
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   30.01.2019
  Obavještenje za studente koji studiraju po starom programu
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   11.09.2018
  Rezultati nakon ispita u avgustovskom/septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   05.09.2018
  Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   27.08.2018
  Termin popravnog završnog ispita u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   27.08.2018
  Rezultati kolokvijuma i ispita u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   21.08.2018
  Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   29.06.2018
  Konačne ocjene
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   22.06.2018
  IPS popravni završnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   21.06.2018
  Termin popravnog završnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   08.06.2018
  Rezultati završnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   28.05.2018
  Termin završnog ispita
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   28.05.2018
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   17.05.2018
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   11.05.2018
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   03.05.2018
  Termin kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   25.04.2018
  Obavještenje o odbranama radova
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   25.04.2018
  Literatura za kolokvijum
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   26.02.2018
  Odbrane istraživačkih radova po datumima
Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-IZBORNI I PARTIJSKI SISTEMI -   22.02.2018
  ECTS katalog

1 | 2