ENGLESKI JEZIK - STRUČNI V


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 1+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- prate aktuelnosti na engleskom jeziku i kandiduju teme koje zavredjuju analizu; - pretrazuju strucnu i periodicnu literaturu na engleskom jeziku; - kriticki diskutuju o aktuelnostima iz oblasti lokalne, inostrane i medjunarode politike na engleskom jeziku; - izvrse selekciju referentnog materijala na engleskom jeziku I na osnovu toga sacine kratak izvjestaj (one pager) - pripreme i realizuju PowerPoint prezentaciju na engleskom jeziku na neku od zadatih strucnih tema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KADIĆ-AKOVIĆ1x1
6S
IGOR LAKIĆ1x1
6S

ENGLESKI JEZIK - STRUKE V - kolokvijum

Engleski stručni V i VI - PROMJENA TERMINE ISPITA

Engleski jezik stručni V - uvodni čas