Milica Kadić-Aković


Milica Kadić-Aković
Šifra: 285128
Prezime i ime: Milica Kadić-Aković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILPrevodilaštvoOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezikSpecijalisticke1USMENA KOMUNIKACIJA (ENGLESKI)0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK - STRUČNI V0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK - STRUČNI V0 x 01 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK - STRUČNI VI0 x 01 x 10 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S5: Engleski i ruski jezikSpecijalisticke2KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE (ENGLESKI I CRNOGORSKI)0 x 03 x 10 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S4: Engleski i francuski jezikSpecijalisticke2KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE (ENGLESKI I CRNOGORSKI)0 x 03 x 10 x 0
FILPrevodilaštvo - Modul S1: Engleski jezikSpecijalisticke2KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE (ENGLESKI I CRNOGORSKI)0 x 03 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK - STRUČNI VI0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
MTFZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINEOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK II1 x 12 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK0 x 01 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK FARMACEUTSKE STRUKE0 x 01 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne4ENGLESKI JEZIK0 x 01 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne5IZBORNA NASTAVA (OBAVEZNO 60 ČAS.)2 x 12 x 10 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne8ENGLESKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
MEDMEDICINAOsnovne9STRANI JEZIK ( ENGLESKI JEZIK V)0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor