Milica Kadić-Aković


Milica Kadić-Aković
Šifra: 285128
Prezime i ime: Milica Kadić-Aković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1PREVOD EK. TEKST. NA ENGL. I TEH. U PR.0 x 02 x 10 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1STRATEGIJE USMENE KOMUNIKACIJE0 x 04 x 10 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster1STRATEGIJE I STILOVI PISANE KOMUNIKACIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK - STRUČNI V0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK - STRUČNI V0 x 01 x 10 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster2PREVOD PR. TEKST. NA ENGL. I TEHN. U PREVOĐENJU0 x 02 x 10 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster2KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE 10 x 04 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK - STRUČNI VI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK - STRUČNI VI0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor