Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Upoznati se sa nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirima u kojima se odvijaju poslovne transakcije između dva i više subjekata. - Razumjeti državu kao subjekta međunarodnog javnog i poslovnog prava, i shodno tome shvatiti njenu de iure negotii i de iure imperii prirodu. - Analizirati aktuelne procese globalnog poslovnog okruženja kroz harmonizaciju i unifikaciju međunarodnog poslovnog prava i primjenu model zakona i konvencija. - Ovladati osnovama pojedinačnih ugovornih odnosa kao što su: zastupanje, posredovanje, komision, špedicija, osiguranje, turizam, transport, lizing, faktoring i franšizing. - Prepoznati specifičnosti prava stranih ulaganja i arbitražnog prava i shvatiti njihov značaj u poslovnom pravu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
21S
NIKOLA DOŽIĆ2x1
21S

Rezultati završnog ispita od 25. januara 2021. - 25.01.2021 13:39

Rezultati završnog ispita od 11. januara 2021. - 12.01.2021 11:23

Završni ispit - 31.12.2020 13:27

REZULTATI POPRAVNOG KOLOKVIJUMA - 29.12.2020 09:35

Međunarodno poslovno pravo - Popravni kol.

Međunarodno poslovno pravo - časovi vježbi online (25.12.2020.)

Međunarodno poslovno pravo - spisak tema (vježbe)

Informaciona lista - 19.10.2020 08:34

Prezentacije - 30.12.2019 16:42

Medjunarodno poslovno pravo - materijali za I kol. i Završni ispit

Medjunarodno poslovno pravo - Informacioni list i dio materijala za kol.

Medjunarodno poslovno pravo - konačni rezultati