Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Prezentacije - 30.12.2019 16:42

30.12.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - materijali za I kol. i Završni ispit

27.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - Informacioni list i dio materijala za kol.

08.10.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - konačni rezultati

29.01.2019


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - novi Informacioni list i materijali za ispit

10.10.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - teme za prezentacije

10.10.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Informacioni list - Medjunarodno poslovno pravo

24.09.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - dodatna literatura za ZI

11.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - bodovi sa časova vježbi

08.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - pitanja za Završni ispit

04.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - ispitna pitanja za Završni ispit (izmijenjena verzija)

04.01.2018


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - rezultati II kol.

27.12.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - literatura za I kol.

22.11.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - rezultati I kol.

21.11.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - Presude ESP: dodatne teme za seminarski rad

19.10.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Medjunarodno poslovno pravo - spisak tema za seminarske radove

08.10.2017


Fakultet političkih nauka-MEĐUNARODNI ODNOSI-MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO

Međunarodno poslovno pravo - informaciona lista

05.10.2017