MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Upoznati se sa nacionalnim i međunarodnim pravnim okvirima u kojima se odvijaju poslovne transakcije između dva i više subjekata. - Razumjeti državu kao subjekta međunarodnog javnog i poslovnog prava, i shodno tome shvatiti njenu de iure negotii i de iure imperii prirodu. - Analizirati aktuelne procese globalnog poslovnog okruženja kroz harmonizaciju i unifikaciju međunarodnog poslovnog prava i primjenu model zakona i konvencija. - Ovladati osnovama pojedinačnih ugovornih odnosa kao što su: zastupanje, posredovanje, komision, špedicija, osiguranje, turizam, transport, lizing, faktoring i franšizing. - Prepoznati specifičnosti prava stranih ulaganja i arbitražnog prava i shvatiti njihov značaj u poslovnom pravu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVAN JEKNIĆ1x1
4S+1P
NIKOLA DOŽIĆ2x1
4S+1P

Međunarodno poslovno pravo - Septembarski rok (promjena termina)

Odlaganje termina popravnog ispita - 03.02.2023 11:24

Termini završnog i popravnog završnog ispita

Kolokvijum iz predmeta Međunarodno poslovno pravo - 08.12.2022 15:18

Materija kolokvijuma i završnog ispita - 24.10.2022 11:36

Rezultati ispita održanog 15. septembra 2022. godine - 16.09.2022 11:17

Međunarodno poslovno pravo - spisak tema (vježbe)

Informaciona lista - 19.10.2020 08:34

Prezentacije - 30.12.2019 16:42

Medjunarodno poslovno pravo - materijali za I kol. i Završni ispit

Medjunarodno poslovno pravo - Informacioni list i dio materijala za kol.

Medjunarodno poslovno pravo - konačni rezultati