Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije; - Objasniti osnovne karakteristike demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja; - Razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi ; - Prepoznati najčešće zdravstvene probleme starijih osoba; - Procijeniti potrebe, planirati, sprovoditi i vrednovati integrisanu zaštitu starijih osoba; - Primijeniti mjere prevencije za starije osobe

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRISTINA RADOMAN2x1
3S+1P

Socijalna gerontologija - termin završnog ispita

Socijalna gerontologija - predispitni bodovi

Socijalna gerontologija - rezultati popravnog završnog i prijedlog ocjena

Socijalna gerontologija - rezultati završnog ispita

Socijalna gerontologija - rezultati popravnog kolokvijuma

Socijalna gerontologija - rezultati kolokvijuma

Socijalna gerontologija - rezultati popravnog ispita

Socijalna gerontologija - rezultati završnog ispita

Socijalna gerontologija - bodovi

Socijalna gerontologija - rezultati testa