Kristina Radoman

dr sci Kristina Radoman

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

Kristina Radoman je rođena u Cetinju 30. 08. 1983. godine. Završila je Srednju medicinsku školu u Podgorici 2002. godine, Visoku zdravtsvenu školu strukovnih studija 2007, kao i Fakultet za menadžment (smjer Menadžment u zdravstvu) u Beogradu 2009. Iste godine upisuje doktorske studije na Mediciniskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, smjer – Preventivna medicina. Doktorirala je 19. januara 2018. godine na temu „Uticaj ishrane obogaćene Omega - 3 i Omega - 6 masnin kiselinama na funkciju miokarda i oksidativno – inflamacijske parametre kod srca...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I4 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADSpecijalisticke1SOCIJALNI RAD U ZDRAVSTVU2 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6INTENZIVNA NJEGA SA ANESTEZIJOM5 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave