Kristina Radoman


Kristina Radoman
Šifra: 900607
Prezime i ime: Kristina Radoman
Titula: dr sci
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I4 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II4 x 10 x 00 x 0
MEDZDRAVSTVENA NjEGASpecijalisticke2MENADŽMENT U ZDRAVSTVU2 x 10 x 00 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne6INTENZIVNA NJEGA SA ANESTEZIJOM5 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor