Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije; - Objasniti osnovne karakteristike demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja; - Razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi ; - Prepoznati najčešće zdravstvene probleme starijih osoba; - Procijeniti potrebe, planirati, sprovoditi i vrednovati integrisanu zaštitu starijih osoba; - Primijeniti mjere prevencije za starije osobe

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA KAVARIĆ2x1
6S+1P

Socijalna gerontologija - rezultati

Socijalna gerontologija - ispit

Rezultati završnog ispita iz Socijalne gerontologije

Rezultate popravnih testova za prvi i drugi kolokvijum

Socijalna gerontologija - rezultati kolokvijuma

Socijalna gerontologija - termin kolokvijuma

Socijalna gerontologija - rezultati popravnog ispita

Socijalna gerontologija - rezultati završnog ispita

Socijalna gerontologija - bodovi

Socijalna gerontologija - rezultati testa