Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni fizičko i geometrijsko značenje diferencijalne jednačine i sistema diferencijalnih jednačina. 2. Rješava osnovne tipove diferencijalnih jednačina. 3. Rješava linerane jednačine i sisteme lineranih jednačina sa konstantnim koeficijentima. 4. Objasni definiciju, fizičko i geoemetrijsko značenje dvostukog i trostrukog integrala 5. Objasni definiciju i fizičko značenje krivolinijskih i površinskih integrala 6. Računa dvostruke, krivolinijske i površinske integrale 7. Objasni osnovne pojmove teorije polja i njihovo fizčko značenje, i objasni fizičko značenje i primjenjuje osnovne teoreme (Grinovu, Gaus-Ostrogradskog i Stoksovu teoremu) teorije polja 8. Upotrebljava stručnu i naučnu literaturu u kojoj sew koriste diferencijalne jednačine, višestruki, krivolinijski i površinski integrali

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANTON ĐOKAJ3x1
35B+15S+103P
NEVENA MIJAJLOVIĆ3x1
35B+15S+103P

Termin polaganja u korona ispitnom roku

Pregled radova i usmeni test

Rezultati popravnog ispita

Termin popravnog završnog ispita

Rezultati ispita

Termin završnog ispita

Nova objava - 10.10.2020 21:35

Skripta iz Matematike III