ANALOGNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše osnovne karakteristike poluporodovnika i pn spoja, obrazlaže osnovne pojačavačke karakteristike različitih tipova tranzistora, ispituje režim rada bipolarnog tranzistora uključujući i model za male signale, tumači princip rada i razlike između diferencijalnog pojačavača i pojačavača snage, analizira jednostavna kola sa operacionim pojačavačima, impulsnim kolima (CR i RC), tumači osnovne šeme oscilatora, stabilizatora i ispravljačkih kola, analizira i crta talasne oblike napona u karakterističnim tačkama multivibratorskih kola, razlikuje osnovne tipove A/D i D/A konvertora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEĐELJKO LEKIĆ
MATIJA BARJAKTAROVIĆ1x1
10B
MOMČILO RADUNOVIĆ1x5
34B+16S
MAJA LAKIČEVIĆ2x1
34B+16S+36P
1x4
24B+16S
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
34B+16S+36P

Rezultati nakon popravnog ispita

Rezultati nakon ispita u septembarskom roku

Promjena termina i sale - septembarski rok

Rezultati nakon popravnog ispita

Promjena termina popravnog ispita

Rezultati ispita

DA i AD konvertori

Predavanje: Operacioni pojačavači

Predavanje: Pojačavači snage i povratna sprega.

Vježbe: Strujna ogledala i diferencijalni pojačavač

Predavanje: Strujna ogledala i diferencijalni pojačavač

Predavanje: MOSFET