ANALOGNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x5
29B+16S
MAJA LAKIČEVIĆ2x1
29B+16S+33P
1x5
29B+16S
NEĐELJKO LEKIĆ3x1
29B+16S+33P