ANALOGNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA


Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše osnovne karakteristike poluporodovnika i pn spoja, obrazlaže osnovne pojačavačke karakteristike različitih tipova tranzistora, ispituje režim rada bipolarnog tranzistora uključujući i model za male signale, tumači princip rada i razlike između diferencijalnog pojačavača i pojačavača snage, analizira jednostavna kola sa operacionim pojačavačima, impulsnim kolima (CR i RC), tumači osnovne šeme oscilatora, stabilizatora i ispravljačkih kola, analizira i crta talasne oblike napona u karakterističnim tačkama multivibratorskih kola, razlikuje osnovne tipove A/D i D/A konvertora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANDREJ CVIJETIĆ2x1
27B+10S+26P
1x4
27B+10S
MOMČILO RADUNOVIĆ1x4
27B+10S
SRĐAN STANKOVIĆ3x1
27B+10S+26P

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Rezultati - Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma

Nastava - 01.03.2024.

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

Drugi septembarski ispitni rok

DA i AD konvertori

Predavanje: Operacioni pojačavači

Predavanje: Pojačavači snage i povratna sprega.

Vježbe: Strujna ogledala i diferencijalni pojačavač

Predavanje: Strujna ogledala i diferencijalni pojačavač

Predavanje: MOSFET