Momčilo Radunović


Momčilo Radunović
Šifra: 130084
Prezime i ime: Momčilo Radunović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I0 x 00 x 01 x 10
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne1OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I0 x 00 x 01 x 10
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II0 x 00 x 01 x 10
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne2OSNOVI ELEKTROTEHNIKE II0 x 00 x 01 x 10
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA0 x 00 x 01 x 5
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3TEORIJA ELEKTRIČNIH KOLA0 x 00 x 01 x 3
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3ELEKTRIČNA MJERENJA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3ELEKTRIČNA MJERENJA0 x 00 x 01 x 4
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI0 x 00 x 01 x 5
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI0 x 00 x 01 x 4
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ANALOGNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 5
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ELEKTRANE0 x 00 x 01 x 6
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4ELEKTROMAGNETIKA0 x 00 x 01 x 6
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4OSNOVI ELEKTRONIKE0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4OSNOVI TELEKOMUNIKACIJA0 x 00 x 01 x 3
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA I0 x 00 x 01 x 4
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5UVOD U ELEKTRIČNE MAŠINE I TRANSFORMATORE0 x 00 x 01 x 5
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5ENERGETSKA ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 5
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5ELEKTRONIKA0 x 00 x 01 x 5
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5DIGITALNA ELEKTRONIKA0 x 00 x 0.5 x 6
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5DIGITALNE TELEKOMUNIKACIJE0 x 00 x 01 x 4
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6TELEKOMUNIKACIONE MREŽE0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ELEKTRIČNE MAŠINE0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ELEKTRIČNE MAŠINE U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6RADIOKOMUNIKACIJE0 x 00 x 01 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6OPTIČKE KOMUNIKACIJE0 x 00 x 0.5 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ANALIZA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA II0 x 00 x 01 x 2
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6MJERENJA U ELEKTRONICI0 x 00 x 01 x 3

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor