ARH. I INTEGRACIJA RAČUN. SISTEMA U UPRAVLJANJU


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+2
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

: Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Definiše sistemske zahtjeve shodno projektnom zadatku. Identifikuje elemente arhitekture računarskih upravljačkih sistema i opisuje njihove funkcije. Prepoznaje i implementira osnovne komunikacione standarde koji se koriste za prenos podataka i integraciju ovih upravljačkih sistema. Pronalazi, analizira, upoređuje i koristi dostupne softverske alate i tehnologije za integraciju i vizuelizaciju elementa sistema. Implementira i validuje prostije sisteme računarskog upravljanja (on/off upravljanje).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOŽO KRSTAJIĆ2x1
9B+10S+1P
LUKA MARTINOVIĆ2x2
9B+10S