Martinović Luka


Martinović Luka
Šifra: 900931
Prezime i ime: Martinović Luka
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA0 x 00 x 01 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1OPTIMALNO UPRAVLJANJE0 x 01 x 10 x 0
ETFAUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKAMaster1UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA0 x 02 x 10 x 0
ETFPRIMIJENJENO RAČUNARSTVOMaster1SOFTVER OTVORENOG KODA0 x 00 x 02 x 1
ETFAUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKAMaster1MODELOVANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1MODELOVANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA0 x 00 x 01 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1OPTIMALNO UPRAVLJANJE0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI0 x 00 x 01 x 1
ETFAUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKAMaster1ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke2ADAPTIVNI SISTEMI UPRAVLJANJA0 x 01 x 10 x 0
ETFAUTOMATIKA i INDUSTRIJSKA ELEKTROTEHNIKAMaster2OPTIMALNO UPRAVLJANJE0 x 01 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne2OPERATIVNI SISTEMI0 x 00 x 02 x 2
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4E-POSLOVANJE0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5AUTOMATSKO UPRAVLJANJE0 x 02 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne6ADMINISTRIRANJE RAČUNARSKIH SISTEMA0 x 00 x 02 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6DIGITALNO UPRAVLJANJE0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6INTELIGENTNI SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA0 x 01 x 11 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ARH. I INTEGRACIJA RAČUN. SISTEMA U UPRAVLJANJU0 x 00 x 02 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije