FIZIKA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike; 2. Primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. Upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja; 4. Upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRSTO IVANOVIĆ1x2
20B
SLAVOLJUB MIJOVIĆ1x3
30B
VANJA VELJOVIĆ1x10
97B
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x2
97B+61P
GORDANA JOVANOVIĆ3x1
97B+61P
1x5
47B