Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni suštine procesa u osnovnim oblastima opšte fizike; 2. Primjenjuje matematički formalizam neophodan za kvalitativnu i kvantitativnu analizu u ovim oblastima; 3. Upotrebljava osnovne eksperimentalne metode u okviru kojih statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja; 4. Upotrebljava naučnu i stručnu literaturu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VELJOVIĆ1x10
99B
STEVAN ĐURĐEVIĆ2x2
99B+59P
GORDANA JOVANOVIĆ3x1
99B+59P
1x10
99B

Konačni rezultati januarsko-februarskog ispitnog roka

O popravnom završnom ispitu

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

Primjer završnog ispita iz Fizike

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin konsultacija

Predavanja atomska fizika

Predavanja MEHANIKA

Molekularno-kineticka teorija gasova

Primjer kolokvijuma

Mehanika fluida-prezentacija net

Mehanika fluida