Vanja Veljović


Vanja Veljović
Šifra: 170015
Prezime i ime: Vanja Veljović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 01 x 10
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 01 x 10
MFMAŠINSTVOOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 02 x 2
MTFHEMIJSKA TEHNOLOGIJAOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 00 x 0
MTFMETALURGIJA I MATERIJALIOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 0.5 x 4
PMFFIZIKAOsnovne1LABORATORIJSKI PRAKTIKUM I / MEHANIKA/0 x 00 x 03 x 1
MEDFARMACIJAOsnovne1FIZIKA0 x 00 x 02 x 3
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne1BIOFIZIKA0 x 02 x 10 x 0
PMFBIOLOGIJAOsnovne2FIZIKA0 x 00 x 01 x 4
PMFFIZIKAOsnovne2LABORATORATORIJSKI PRAKTIKUM I /TERMODINAMIKA/0 x 00 x 03 x 1
PMFFIZIKASpecijalisticke2LABORATORIJSKI PRAKTIKUM IV0 x 00 x 03 x 1
PMFFIZIKAOsnovne3LABORATORIJSKI PRAK.II /ELEKTROMAGNETIZAM/0 x 00 x 03 x 1
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MEDICINSKA FIZIOLOGIJA0 x 00 x 0.4 x 3
PMFFIZIKAOsnovne4LABORATORIJSKI PRAKTIKUM II /OPTIKA/0 x 00 x 03 x 1
PMFFIZIKAOsnovne6LABORATORIJSKI PRAKTIKUM (NUKLEARNA FIZIKA) III0 x 00 x 03 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor