EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES


Semestar: 1
ECTS: 4.5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni razliku između aktivnosti koje se ubrajaju pod pojmom “eksploatacija elektroenergetskih sistema“ i aktivnosti koje potpadaju pod pojam “planiranje elektroenergetskih sistema“. 2. Objasni razliku između monopolističkih i decentralizovanih elektroenergetskih sistema. 3. Tumači razlike između zajedničkih pojmova vezanih za izvore električne energije (instalisana snaga, maksimalna snaga, raspoloživa snaga, angažovana snaga...). 4. Razlikuje pojmove “moguće proizvodnje električne energije“ i “ostvarene proizvodnje električne energije”, raznih tipova elektrana. 5. Razlikuje vrsta troškova koji se javljaju u eksploataciji elektroenergetskih sistema. 6. Ukratko opiše značaj postojanja rezerve u elektroenergetskim sistemima i imenuje osnovne tipove rezerve. 7. Ukratko opiše metode za prognozu potrošnje električne energije. 8. Procijeni važnost adekvatnog planiranja razvoja izvora električne energije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MUJOVIĆ3x1
7S+14P

Link za preuzimanje održanih (snimljenih) predavanja

Termin izvođenja nastave - četvrtak, 15/10/2020

Materijal za nastavu iz predmeta Eksploatacija i planiranje elektroenergetskih sistema

Predlog ocjena

Termini završnog ispita

Pregled bodovnog stanja nakon popravnog kolokvijuma