Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Predlog ocjena

03.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Termini završnog ispita

31.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Pregled bodovnog stanja nakon popravnog kolokvijuma

13.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Pregled bodovnog stanja nakon urađenog II kolokvijuma

05.12.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Rezultati I kolokvijuma

20.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Termin I kolokvijuma

18.11.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Zaključne ocjene

07.02.2019


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

20.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Termini završnog ispita

20.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Termin popravnog kolokvijuma

17.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Rezultati II kolokvijuma i pregled bodovnog stanja

13.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Termin II kolokvijuma

12.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Rezultati I kolokvijuma

22.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Pregled bodovnog stanja nakon popravnog kolokvijuma

28.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Pregled bodovnog stanja nakon urađenih kolokvijuma, termin popravnog kolokvijuma i završnog ispita

21.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ENERGETIKA I AUTOMATIKA-EKSPLOATACIJA I PLANIRANJE EES

Rezultati I kolokvijuma

16.11.2017