UPRAVLJANJE I REGULACIJA ELEKTRIČNIH POGONA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARTIN ĆALASAN3x1
9S+1P
1x1
9S+1P