UPRAVLJANJE I REGULACIJA ELEKTRIČNIH POGONA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIHAILO MICEV1x1
16B
MARTIN ĆALASAN3x1
16B