Mihailo Micev


Mihailo Micev
Šifra: 900753
Prezime i ime: Mihailo Micev
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVASpecijalisticke1TEHNOLOŠKI PROCESI - LAB VIEW0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODNIČKIH PRETVAR0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA0 x 00 x 01 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1UPRAVLJANJE TEHNOLOŠKIM PROCESIMA0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1MODELOVANJE I SIMULACIJA DINAMIČKIH SISTEMA0 x 00 x 01 x 2
MFMEHATRONIKAMagistarske1PROJEKTOVANJE ENERGETSKIH POLUPROVODIČNIH PRETVARA0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke2MEHATRONIKA0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke2ADAPTIVNI SISTEMI UPRAVLJANJA0 x 01 x 10 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne2OPERATIVNI SISTEMI0 x 00 x 02 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OPERATIVNI SISTEMI0 x 01 x 20 x 0
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne4E-POSLOVANJE0 x 00 x 01 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4OPERATIVNI SISTEMI0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA0 x 01 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5ENERGETSKA ELEKTRONIKA0 x 01 x 11 x 4
ETFSTUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVAOsnovne5ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA0 x 00 x 01 x 1
MFMAŠINSTVOOsnovne5TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne5TEORIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA0 x 02 x 10 x 0
MFMAŠINSTVOOsnovne5AUTOMATSKO UPRAVLJANJE0 x 02 x 10 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ELEMENTI SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA0 x 01 x 11 x 6
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne6ARH. I INTEGRACIJA RAČUN. SISTEMA U UPRAVLJANJU0 x 00 x 02 x 2

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije