Mihailo Micev


Mihailo Micev
Šifra: 900753
Prezime i ime: Mihailo Micev
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Operativni sistemi1x2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Operativni sistemi1x(2B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Sistemi automatskog upravljanja1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Digitalno upravljanje1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Elementi sistema automatskog upravljanja1x10.5x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Energetska elektronika (ea)1x(3B+1S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Energetska elektronika (etr)0.5x(3B+2S)
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
8 Adaptivni sistemi upravljanja1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
8 Mehanotronika1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Automatika
8 Upravljanje i regulacija električnih pogona1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
2 Operativni sistemi2x2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
4 E-poslovanje1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
6 E-komerc1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije