Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da 1. Pravilno interpretira i objasni polo\aj, ulogu i značaj energetike i njenog razvoja u svijetu i kod nas. 2. Analizira i objasni povezanost energetike i njenog razvoja sa razvojem ostalih privrednih grana. 3. Pravilno interpretira i objasni energetske strategije i energetske transformacije i procese u hidro, termo i nuklearnim elektranama. 4. Definiše, klasifikuje i objasni uticaje energetike na životnu sredinu. 5. Analizira i objasni biološke, fizičko-hemijske i tehnološke procese kao izvore zagadjenja životne sredine. 6. Objasni posljedice zagađenja životne sredine i njihov uticaj na živa bića. 7. Razlikuje i analizira procjenu uticaja energetike na okolnu sredinu i principe i mjere za zaštitu životne sredine. 8. Pravilno interpretira i primjenjuje standarde o zaštiti i kvalitetu životne sredine i upravljanje otpadom. 9. Objasni neophodnost i potrebu vodjenja računa o održivom razvoju. 10. Objasni mogućnosti primjene novih tehnologija i inovacija u cilju smanjenja uticaja energetike na okolnu sredinu. 11. Pravilno interpretira i primjenjuje pravne, ekonomske i druge propise i preporuke vezane za energetiku i ekologiju, naročito one date u EU dokumentima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADAN DURKOVIĆ1x1
7S+1P
SNEŽANA VUJOŠEVIĆ3x1
7S+1P

Rezultati popravnog ispita

Bodovi sa seminarskim radom

Termin popravnog ispita je 17.06.2022. u 12.15h, sala 204

Rezultati zavrsnog ispita

Termin zavrsnog ispita je 06.06.2022. u 12h, sala 204

Termin predaje seminarskog i materijal sa predavanja 9, 10 i 11