Snežana Vujošević

dr Snežana Vujošević

docent | Elektrotehnički fakultet

Snežana Vujošević je rođena 5. 9. 1964. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Titogradu. Nosilac je diploma "Luča" i "Luča I"             Školske 1983/84. godine upisala se na Elektrotehnički fakultet u Titogradu, smjer Energetika. Diplomirala je na istom Fakultetu 15.11.1987. godine, sa prosječnom ocjenom 9,25. Diplomski rad pod nazivom: "Mogućnost optimalnog korišćenja globalnog sunčevog zračenja primjenom solarnih kolektora" odbranila je sa...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Vujošević, S. & Vujošević, L.Mathematical modelling of the voltage transfer functions of an unloaded overhead line during its energisation under faulty conditionsIET Science, Measurement & Technology
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S. & Vujošević, S.Method for estimation of location of the asymmetrical phase-to-ground faults existing during an overhead line energisationIET Science, Measurement & Technology
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Vujošević, S. & Vujošević, L.Zero-Sequence Voltage-based Method for Determination and Classification of Unloaded Overhead Line Operating Conditions at the Moment of EnergizationElectric Power Components and Systems
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujosevic, S., Mujovic, S. & Dakovic, M. Analysis of Real Overvoltage Disturbances by Using Nonstationary Signal Processing TecniquesAdvances in Electrical and Computer Engineering

Obavjestenja iz nastave

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona

Konačni rezultati ispita u januarskom ispitnom roku

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona

Promjena termina održavanja ispita u popravnom terminu januarskog roka

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona

Informacije za nastavu predavanja

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona

Promjena termina nastave iz predmeta Tehnika visokog napona

Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi-Tehnika visokog napona

Konačni rezultati ispita u septembarskom ispitnom roku