EKSPERTNI SISTEMI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
5B+7S
VESNA POPOVIĆ-BUGARIN3x1
5B+7S