Danilo Planinić

Danilo Planinić

saradnik u nastavi | Elektrotehnički fakultet

Danilo Planinić rođen je 08.06.1999. godine u Podgorici. Osnovnu školu „Štampar Makarije“ u Podgorici završio je 2014. godine. Nakon završene osnovne škole upisuje Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici, koju završava 2018. godine. Za postignute rezultate u osnovnoj i srednjoj školi nagrađen je diplomom „Luča A“. Osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, odsjek Elektronika, telekomunikacije i računari upisao je 2018. godine. U toku osnovnih studija bio je...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Termin kolokvijuma sa rasporedom grupa

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Termin nastave 22.03.2024.

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Obavještenje o prvom terminu nastave

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Popravni kolokvijum - Inkscape

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

I popravni kolokvijum (Inkscape)

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Raspored grupa za kolokvijum

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Nastava - petak 18. mart 2022.

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Nastava 26. 02. 2021.

Primijenjeno računarstvo-Stono izdavaštvo

Obavještenje u vezi sa nastavom predvidjenom za 19.02. 2021.

Energetika i automatika-Osnove računarstva II

Termin kolokvijuma