ELEKTROTEHNIČKI MATERIJALI


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MOMČILO RADUNOVIĆ1x4
29B+10S
MILENA ĐUKANOVIĆ2x1
29B+10S+7P
1x4
29B+10S