Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+.5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA LAZOVIĆ1x1
3B+4S+2P
.5x1
3B+4S
ANA JOVANOVIĆ3x1
3B+4S+2P