Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše koncepte, sesrvise, klasifikaciju, standardizaciju i regulative telekomunikacionih mreža. 2. Objasni karakteristike dolaznih, odlaznih i servisnih procesa u telekomunikacionim mrežama. 3. Objasni Litlovu teoremu. 4. Objasni osnovne osobine sledećih redova čekanja: M/M/1 , M/M/m , M/M/, M/M/m/k, M/M/m/k/l, M/G/1 model. 5. Opiše arhitekturu telekomunikacionih mreža. 6. Objasni sledeće funkcije telekomunikacione mreže: kontrola greške, kontrola zagušenja i kontrola protoka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
1S
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
1S

Termini održavanja završnog ispita i popravnog završnog ispita

Obavještenje o načinu održavanja nastave u devetom terminu (13.12.2021)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

Obavještenje o načinu održavanja nastave u osmom terminu (29.11.2021)

Rezultati kolokvijuma

Obavještenje o načinu održavanja nastave u sedmom terminu (22.11.2021)

Vježbe - gradivo za završni ispit

Vježbe (1-7), gradivo za kolokvijum

Materijal za 12. termin predavanja i vježbi

Materijal za 11. termin predavanja i vježbi

Materijal sa 9. termina vježbi

Materijal za deseti termin predavanja