Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termini polaganja ispita u septembarskom roku

13.08.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

02.02.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja završnog ispita iz Telekomunikacionih mreža

24.01.2019


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Odbrana seminarskih radova

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termini polaganja završnog i popravnog završnog ispita u januarskom roku

30.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati popravnog kolokvijuma

18.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termin popravnog kolokvijuma

13.12.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Ostvareni rezultati nakon kolokvijuma

20.11.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termini polaganja u septembarskom roku

07.08.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

07.02.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

24.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termini Završnog i Popravnog završnog ispita

03.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Odbrana seminarskih radova

01.01.2018


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

19.12.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Rezultati polaganja kolokvijuma

29.11.2017


Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Telekomunikacije-Telekomunikacione mreže

Termin polaganja popravnog ispita u dodatnom ispitnom roku

09.08.2017