PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA ŽARIĆ3x1
57B+7S
1x2
57B+7S