PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ3x1
65B+21S+6P
1x2
65B+21S+6P