Milan Jovanović


Milan Jovanović
Šifra: 130097
Prezime i ime: Milan Jovanović
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke1BAZE PODATAKA0 x 00 x 01 x 1
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne1OSNOVI RAČUNARSTVA I0 x 00 x 01 x 10
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne1OSNOVI RAČUNARSTVA I0 x 00 x 01 x 10
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1ROBOTIKA I FLEKSIBILNI PROIZVODNI SISTEMI0 x 00 x 01 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke1PROJEKTOVANJE POMOĆU RAČUNARA U EES0 x 00 x 03 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne2OSNOVI RAČUNARSTVA II0 x 00 x 02 x 5
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKASpecijalisticke2ADAPTIVNI SISTEMI UPRAVLJANJA0 x 00 x 00 x 0
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne2OSNOVI RAČUNARSTVA II0 x 00 x 02 x 5
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2RAČUNARSKE MREŽE (T)0 x 00 x 01 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARISpecijalisticke2SAR REMOUTE SENSING0 x 00 x 00 x 0
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne3PROGRAMIRANJE I0 x 00 x 02 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne3PROGRAMIRANJE I0 x 00 x 02 x 2
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4PROGRAMABILNI UREĐAJI I OBJEKTNO ORJENTISANO PROGR0 x 00 x 02 x 3
ETFENERGETIKA I AUTOMATIKAOsnovne4SIGNALI I SISTEMI0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne4OPERATIVNI SISTEMI0 x 00 x 01 x 3
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5DIGITALNA OBRADA SIGNALA0 x 00 x 0.5 x 2
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne5PROGRAMIRANJE II0 x 00 x 02 x 1
ETFELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARIOsnovne6BAZE PODATAKA0 x 00 x 01 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor