OPERATIVNI SISTEMI


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Stekne osnovni uvid u tri familije operativnih sistema: MS DOS, Windows, Unix; 2. Manipuliše fajlovima i direktorijumima (folderima) u pomenutim operativnim sistemima (koristeći GUI i komandni prozor); 3. Konfiguriše okruženje za sopstveni korisnički profil; 4. Uradi složenije zadatke kreiranjem bach fajlova (DOS) i skript fajlova (UNIX); 5. Administrira sistem na elementarnom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LUKA MARTINOVIĆ2x2
127B
BOŽO KRSTAJIĆ3x1
127B+20P