Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Procijeni kvalitet centralne procesorske jedinice, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za nju. 2. Razlikuje komponente na matičnoj ploči, tipove magistrala i portova, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 3. Navede tipove elektronskih, optičkih i magnetnih memorija, i tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 4. Objasni principe rada grafičke kartice i monitora, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 5. Objasni principe rada tastature i miša. 6. Objasni sistem napajanja računara, i navede tipične aktuelne vrijednosti karakteristične za njih. 7. Prepozna tipične kvarove računara.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA ERCEG2x2
45B+5S
BORIS MARKOVIĆ2x5
44B+5S
NIKŠA TADIĆ3x1
89B+10S+26P

Predlog ocjena

Rezultati popravnog kolokvijuma i popravnog završnog ispita održanog 01.02.2021.

Ispit iz Računarskoh hardvera (01.02.2021.)

Rezultati ispita

Ispit iz Računarskoh hardvera (19.01.2021.)

Rezultati popravnog kolokvijuma

Primjeri kolokvijuma iz Računarskog hardvera

Predavanja iz Računarskog hardvera (10. nedelja)

Predavanja iz Računarskog hardvera (9. nedelja)

Predavanja iz Računarskog hardvera (8. nedelja)

Predavanja iz Računarskog hardvera (7. nedelja)

Predavanja iz Računarskog hardvera (6. nedelja)