Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni osnovne koncepte računarskih mreža. 2. Opiše osnovne principe nivoa aplikacije i karakteristike HTTP protokola. 3. Opiše osnovne principe nivoa transporta. 4. Objasni osnovne karakteristike UDP i TCP protokola. 5. Opiše osnovne principe nivoa mreže. 6. Objasni karakteristike IP protokola i protokola rutiranja. 7. Objasni funkcije i poznaje konfigurisanje rutera. 8. Opiše osnovne principe nivoa linka, Ethernet i WiFi protokola 9. Objasni funkcije i poznaje konfigurisanje L2 switch-a. 10. Objasni osnovne principe realizacije multimedijalnih računarskih mreža 11. Opiše principe zaštite i menadžmenta u računarskim mrežama

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVICA TOMOVIĆ1x1
19S
IGOR RADUSINOVIĆ3x1
19S+74P

Obavještenje o načinu održavanja nastave u petom terminu (28.10.2021)

Materijal za prva 4 termina računskih vježbi

Obavještenje o načinu održavanja nastave u četvrtom terminu (21.10.2021)

Obavještenje o načinu održavanja nastave u trećem terminu (14.10.2021)

Obavještenje o načinu održavanja nastave u drugom terminu (07.10.2021)

Rezultati polaganja u trećem septembarskom ispitnom roku

Materijal sa osmog, devetog i desetog časa vježbi

Materijal sa petog, šestog i sedmog termina vježbi

Materijal za šesto i sedmo predavanje

Materijali za četvrto i peto predavanje

Materijal za treće predavanje

Materijal za drugo predavanje