Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Termin popravnog kolokvijuma

10.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Termin vježbi

29.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Rezultati kolokvijuma

20.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Polaganje kolokvijuma

07.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Rezultati polaganja ispita u drugom septembarskom roku

13.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Rezultati polaganja ispita u prvom septembarskom roku

06.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Rezultati polaganja popravnog završnog ispita i predlog ocjena

07.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Termin grupnih konsultacija

30.01.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Rezultati polaganja Završnog ispita i predlog ocjena

23.01.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Termin završnog ispita

19.01.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Termin računskih vježbi

20.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma

11.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Rezultati polaganja kolokvijuma

05.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

03.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Termin održavanja kolokvijuma

28.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Priprema za kolokvijum

22.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže (napredni kurs)

Nadoknada računskih vježbi

12.10.2017