Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pravilno koristi VBE okruženje za rad sa VBA projektima. 2. Razlikuje tipove podataka i operatore u programskom jeziku VBA. 3. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa naredbama za kontrolu toka programa (if naredba i petlje for, do while, do until), kao i da pravilno pozove tu funkciju/proceduru. 4. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa Excel radnim sveskama, radnim listovima i opsezima ćelija. 5. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa Word dokumentima i kolekcijama karaktera, riječi, rečenica i pasusa. 6. Pravilno kreira i pozove VBA grafičku formu, kao i da isprogramira elementarne operacije sa grafičkim komponentama forme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANILO PLANINIĆ1x1
6S+9P
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ
STEFAN VUJOVIĆ3x1
6S+9P

Rezultati popravnog ispita i predlog ocjena

Rezultati ispita i predlog ocjena

Termin ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Priprema za drugi kolokvijum

Priprema za kolokvijum

Prezentacije sa predavanja

Laboratorijske vežbe