Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pravilno koristi VBE okruženje za rad sa VBA projektima. 2. Razlikuje tipove podataka i operatore u programskom jeziku VBA. 3. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa naredbama za kontrolu toka programa (if naredba i petlje for, do while, do until), kao i da pravilno pozove tu funkciju/proceduru. 4. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa Excel radnim sveskama, radnim listovima i opsezima ćelija. 5. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa Word dokumentima i kolekcijama karaktera, riječi, rečenica i pasusa. 6. Pravilno kreira i pozove VBA grafičku formu, kao i da isprogramira elementarne operacije sa grafičkim komponentama forme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ3x1
23S+17P
1x1
19S

Rezultati popravnih kolokvijuma

Termin održavanja popravke kolokvijuma

Rezultati drugog kolokvijuma

Termin održavanja drugog kolokvijuma

Rezultati prvog kolokvijuma

Termin održavanja prvog kolokvijuma

Priprema za završni ispit

Priprema za drugi kolokvijum

Laboratorijske vežbe (termin 8)

Laboratorijske vežbe (termin 7)

Laboratorijske vežbe (termin 6)

Priprema za prvi kolokvijum