Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Priprema za završni ispit

21.01.2021


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Priprema za drugi kolokvijum

15.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 5)

01.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Priprema za prvi kolokvijum

18.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Ažurirana peta prezentacija sa predavanja

10.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 4)

10.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 3)

03.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 2)

27.10.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Prezentacije sa predavanja

13.10.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 8)

18.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 7)

27.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Priprema za drugi kolokvijum

27.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 5)

20.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 6)

20.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

VBA forma sa šestog časa predavanja

20.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 4)

23.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 3)

16.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Neki riješeni zadaci sa drugih laboratorijskih vježbi

10.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 2)

09.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Neki urađeni zadaci

03.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Laboratorijske vežbe (termin 1)

02.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-PROGRAMIRANJE KROZ APLIKACIJE

Prezentacije sa predavanja

25.09.2018