Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Priprema za završni ispit

27.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 8)

18.12.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 7)

27.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Priprema za drugi kolokvijum

27.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 5)

20.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 6)

20.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

VBA forma sa šestog časa predavanja

20.11.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 4)

23.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Priprema za prvi kolokvijum

17.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 3)

16.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Neki riješeni zadaci sa drugih laboratorijskih vježbi

10.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 2)

09.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Neki urađeni zadaci

03.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Laboratorijske vežbe (termin 1)

02.10.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Prezentacije sa predavanja

25.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Priprema za završni ispit

28.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Osmi termin laboratorijskih vježbi

19.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Priprema za drugi kolokvijum

09.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Sedmi termin laboratorijskih vježbi

05.12.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Šesti termin laboratorijskih vježbi

28.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Peti termin laboratorijskih vježbi

14.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Priprema za prvi kolokvijum

02.11.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Četvrti termin laboratorijskih vežbi je dat u priloženom fajlu

31.10.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Treći termin laboratorijskih vežbi

24.10.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Drugi termin laboratorijskih vežbi

10.10.2017


Primijenjeno računarstvo-Programiranje kroz aplikacije

Prvi termin laboratorijskih vežbi

03.10.2017