Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Priprema za završni ispit

27.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 8)

18.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 7)

27.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Priprema za drugi kolokvijum

27.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 5)

20.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 6)

20.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

VBA forma sa šestog časa predavanja

20.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 4)

23.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Priprema za prvi kolokvijum

17.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 3)

16.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Neki riješeni zadaci sa drugih laboratorijskih vježbi

10.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 2)

09.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Neki urađeni zadaci

03.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Laboratorijske vežbe (termin 1)

02.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA

Prezentacije sa predavanja

25.09.2018