Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Pravilno koristi VBE okruženje za rad sa VBA projektima. 2. Razlikuje tipove podataka i operatore u programskom jeziku VBA. 3. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa naredbama za kontrolu toka programa (if naredba i petlje for, do while, do until), kao i da pravilno pozove tu funkciju/proceduru. 4. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa Excel radnim sveskama, radnim listovima i opsezima ćelija. 5. Kreira VBA funkciju/proceduru koja uključuje pravilan rad sa Word dokumentima i kolekcijama karaktera, riječi, rečenica i pasusa. 6. Pravilno kreira i pozove VBA grafičku formu, kao i da isprogramira elementarne operacije sa grafičkim komponentama forme.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLOBODAN ĐUKANOVIĆ3x1
28S+10P
1x1
28S+10P

Rezultati drugog septembarskog ispitnog roka

Termin polaganja popravke kolokvijuma i ispita u drugom septembarskom roku

Rezultati prvog septembarskog ispitnog roka

Termin polaganja popravke kolokvijuma i ispita u prvom septembarskom roku

Termini popravke kolokvijuma i ispita u septembarskom ispitnom roku

Udžbenik iz Programiranja kroz aplikacije

Priprema za završni ispit

Priprema za drugi kolokvijum

Laboratorijske vežbe (termin 5)

Priprema za prvi kolokvijum

Laboratorijske vežbe (termin 4)

Ažurirana peta prezentacija sa predavanja