ZDRAVSTVENI OBJEKTI


Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KOMATINA2x1
21S+4P