SINTEZNI PROJEKAT V


Semestar: 1
ECTS: 10.4
Status: Obavezan
Fond: 3+5+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sintezni projekat V: 1. Posjeduje sposobnost da izradi i predstavi projekte objekata odgovarajuće tipologije – zdravstveni objekti, različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KOMATINA