PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE I PROJEKTO


Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni osnovnu problematiku urbanističkog planiranja i projektovanja u teoriji i praksi 2. Ispita aktuelne politike urbanog planiranja i projektovanja 3. Kritički ocijeni karakter planskog dokumenta 4. Rješava manje zahtjevne probleme u procesu prostornog i urbanističkog planiranja i projektovanja 5. Adekvatno predstavi rezultate rada.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETLANA PEROVIĆ2x1
21S+3P