Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Arhitektonski detalj: 1. Shvata značaj i značenje arhitektonskog detalja u različitim procesima projektovanja; 2. Poznaje aplikaciju arhitektonskog detalja kroz istoriju i sposoban je znanje primijeni u savremenom kontekstu, u eksterijeru i enterijeru.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija