SINTEZNI URBANISTIČKI PROJEKAT I


Semestar: 1
ECTS: 12.8
Status: Obavezan
Fond: 4+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita Sintezni urbanistički projekat student će biti u mogućnosti da: 1. Objasni funkcionalno-prostorne i društvene transformacije grada 2. Objasni kompleksnu problematiku koncipiranja ,razrade i realizacije urbanističkog projekta 3. Istražuje izazove urbanističkog projektovanja u savremenoj praksi 4. Integriše znanje kroz timski i kreativni rad i kritičko mišljenje u procesu urbanističkog projektovanja 5. Rješava kompleksne urbanističke probleme u praksi 6. Adekvatno predstavi rezultate rada.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SVETISLAV G. POPOVIĆ
SVETLANA PEROVIĆ
SANJA SAVIĆ
NEVENA MAŠANOVIĆ ĐUROVIĆ