Semestar: 1
ECTS: 2.4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će student, nakon položenog ispita Javni objekti : 1. Posjedovati adekvatno teorijsko znanje neophodno za izradu i predstavljanje projekta objekata odgovarajuće tipologije – javni objekti - objekti saobraćaja različite razmjere i složenosti; 2. Posjeduje znanje o kontekstualnosti, tj uklapanju objekta u postojeći lokalni, socijalni i fizički, kontekst; 3. Posjeduje adekvatno znanje potrebno za kritičku valorizaciju arhitektonskih projekata ove tipologije, sa estetskog, tehničkog aspekta i aspekta potreba korisnika; 4. Poznaje istorijski razvoj odgovarajuće tipologije arhitektonskih objekata, pripadajuće teorijske koncepte, kao i savremene tendencije

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELJKO RADULOVIĆ2x1
21S+4P

ZAVRŠNI REZULTATI JAVNI 3 - 07.02.2020 15:35

Rezultati Završnog ispita Javni 3 - 03.02.2020 11:19

Rezultati kolokvijuma 2 / Javni 3 - 17.01.2020 14:36