SINTEZNI PROJEKAT VI -ZAVRŠNI RAD


Semestar: 2
ECTS: 23.4
Status: Obavezan
Fond: 8+12+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sinezni projekat VI – diplomski rad 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte arhitekture, urbanizma i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz konstruktivnog i strukturalnog sklopa, strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na projektovanje i izgradnju kompletnog arhitektonskog projekta i urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje objekata na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi arhitektonski projekat različite tipologije i namjene koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PAUNOVIĆ-ŽARIĆ1.71x1
21S+31P
MARIJA BOJOVIĆ1.71x1
21S+31P
IRENA RAJKOVIĆ1.71x1
21S+31P
EMA JAŠAROVIĆ-ALIHODŽIĆ1.71x1
21S+31P
GORDANA ROVČANIN-PREMOVIĆ1.71x1
21S+31P
MARIJA ĆAĆIĆ1.71x1
21S+31P
GORAN IVO MARINOVIĆ1.71x1
21S+31P
DUŠAN VUKSANOVIĆ1.15x1
21S+31P
RATKO MITROVIĆ1.15x1
21S+31P
ILIJA LALOŠEVIĆ1.15x1
21S+31P
DRAGAN KOMATINA1.15x1
21S+31P
VELJKO RADULOVIĆ1.15x1
21S+31P
SLAVICA STAMATOVIĆ-VUČKOVIĆ1.15x1
21S+31P
RIFAT ALIHODŽIĆ1.15x1
21S+31P