POSEBNI PROBLEMI PROJEKTO. ARHI. STANOVANJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KOMATINA