Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Razumije metodologije, paradigme, modele urbanističkog projektovanja u savremenim uslovima , primjenjuje ih i razvija u rješavanju složenih urbanističkih zadataka 2. Identifikuje specifične urbane fenomene i procese u konkretnom kontekstu 3. Razvije kritički odnos prema vrijednostima konkretne urbane sredine 4. Razvija kreativne ideje u praksi urbanističkog projektovanja 5. Rješava kompleksne urbanističke probleme u realnom prostoru 6. Adekvatno Interpretira rezultate rada u skladu sa konkretnim zahtjevima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija