RURALNA ANALIZA I MORFOLOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Razumije tipološke i morfološke specifičnosti ruralnih naselja 2. Identifikuju specifične procese u ruralnim sredinama u kontekstu društvenih promjena 3. Istražuje odnose između urbanih i ruralnih prostora kroz vrijeme 4. Predlaže nove modele transformacije postojećih ruralnih naselja 5. Razvija kritičko mišljenje i adekvatno interpretira rezultate rada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV DODEROVIĆ