Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Kritički ocijeni uticaj tehnika i modela u kontekstu prostorno‐društvenih transformacija 2. Razumije odnos tehnike i kompozicije u kontekstu savremenih urbanih transformacija 3. Primjenjuje savremene tehnike i kompozicije u praksi urbanističkog projektovanja 4. Razvija nove kriterijume i modele za savremene estetske i tehničke zahtjeve u urbanizmu 5. Adekvatno Interpretira rezultate istraživanja u skladu sa konkretnim zahtjevima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija