URBANISTIČKO PLANIRANJE 2


Semestar: 9
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA BAJIĆ ŠESTOVIĆ1x1
1P
NEVENA MAŠANOVIĆ1x1
1P
SANJA SAVIĆ1x1
1P
SVETISLAV POPOVIĆ2x1
1P