SEIZMIČKO PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE


Semestar: 6
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da će studenti nakon položenog ispita Seizmičko planiranje i projektovanje imati znanja o: 1. Osnovama inžinjerske seizmologije, zemljotresnog inženjerstva i upravljanja seizmičkim rizikom; 2. Ulozi seizmičkog projektovanja u različitim seizmičkim zonama; 3. Zemljotresnoj zaštiti i upravljanju seizmičkim rizikom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SRĐAN JANKOVIĆ2x1
19B+16S+19P

Raspored polaganja - 1. kolokvijum - 12.03.2019 09:07

Rezultati posle završnog- 10.06.2022 20:50

Seizmičko planiranje i projektovanje (zoom link)

Rezultati prvog kolokvijuma - 16.06.2020 12:06